Over ons

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar ze worden gezien en gehoord en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar hun kwaliteiten en talenten ingezet kunnen worden en waar ze samen zijn en verbinding kunnen zoeken met elkaar.

We willen er zijn voor de jongeren; een relatie met hen aangaan. Wij geloven dat je alleen vanuit een vertrouwensband met jongeren een positieve invloed kan hebben op hun persoonlijke ontwikkeling. Gedreven door Gods liefde zoeken we hen op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Zo willen we dichterbij jongeren komen en iets van Jezus’ leven laten zien. Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen.

We zijn op vaste momenten en plaatsen aanwezig in de dorpskernen. De jongeren worden uitgenodigd om iets te drinken, te gamen of tafelvoetbal te spelen, creatief bezig te zijn of om gewoon met elkaar te ‘chillen’. Er zijn vrijwilligers aanwezig die met de jongeren actief bezig zijn en het gesprek aangaan.

Youth for Christ Krimpenerwaard is onderdeel van Youth for Christ Nederland en een pioniersplek van Protestantse Kerk Nederland.

We hebben een enthousiast kernteam. We zien in onze gemeente Krimpenerwaard dat er veel eenzame jongeren zijn. Ze zoeken weinig naar verbinding met elkaar en de samenleving en hangen voornamelijk achter hun schermen thuis. Dit heeft gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun houding ten opzichte van de maatschappij. We helpen hen gemeenschapsbanden te ontwikkelen, op zoek te gaan naar de zingeving van het leven en bieden perspectief.

We zijn een missionaire (pioniers)plek gestart om jongeren in de leeftijdsgroep van 10-23 jaar te bereiken in de gemeente Krimpenerwaard. We doen het werk met steun van de kerken, andere netwerkpartners en vrijwilligers.