we hebben jou nodig!!

We hebben jou nodig!

Om onze plannen te realiseren is er ondersteuning nodig op financieel gebied, maar ook op man- / vrouwuren. We willen een MOP (mobiele ontmoetingsplek) en de nodige materialen voor de activiteiten aanschaffen, maar ook ‘bedrijfskleding’ zodat we zichtbaar zijn voor de jongeren. Daarnaast is er geld nodig voor PR en de teamleider die hier 16 uur per week in gaat stoppen.

Beknopt overzicht van de begroting:
– materialen €2.000
– activiteiten €3.000
– loonkosten €35.000
– vaste kosten MOP €4.000
– overhead €10.000

Je kunt een eenmalige donatie storten, maar een vast bedrag per maand zou nog mooier zijn. Dan kunnen we dit initiatief duurzaam gaan opbouwen!
Omdat we aangesloten zijn bij YFC Nederland, hebben we een ANBI-status, waardoor het als een schenking gezien kan worden en je kunt het dus aftrekken van de belasting. De giften kunnen via de geef knop op deze pagina gedoneerd worden.

Namens alle jongeren van de Krimpenerwaard wil ik je bedanken !!