Wat we doen

Op dit moment verkeert YFC Krimpenerwaard zich in de opstartfase. De plannen zijn geschreven en er is een begroting opgesteld. Er is een inspiratie-avond geweest waarin iedereen van ons initiatief op de hoogte werd gesteld en men elkaar kon gaan inspireren met nog meer ideeën om dichtbij de jongeren te gaan komen.

Tijdens deze avond is er ook geïnventariseerd wie er actief betrokken wil zijn. Zo zijn we nu een lijst aan het maken van mensen die structureel activiteiten aan de jongeren willen gaan aanbieden tot mensen die een eenmalige activiteit willen organiseren.

We maken nu onze eerste nieuwsbrief op en proberen deze in een zo groot mogelijk netwerk te verspreiden. Denk aan vrienden, relaties, kerken, ondernemerskring en andere belangstellenden.

We stellen een crowd-funding op om aan geld te komen, zodat er materialen aangeschaft kunnen worden. En er is een eenmalige subsidie bij de gemeente Krimpenerwaard aangevraagd om een MOP aan te gaan schaffen.

We zoeken de PR op (social media, RTV Krimpenerwaard en Het Kontakt) om ons initiatief levend te gaan krijgen in de Krimpenerwaard. Dat hebben onze jongeren nodig!!