update pioniersplek

Er zijn alweer een 15 maanden verstreken sinds wij de stoute schoenen aantrokken en alle PKN kerken in de Krimpenerwaard een pitch stuurden met daarin onze droom voor jongeren. Hoe wij d.m.v. relationeel jongerenwerk jongeren in de Krimpenerwaard tussen de 10 en 23 jaar zouden willen bereiken. Hen plekken zouden willen bieden waar ze onder elkaar kunnen zijn, gehoord en gezien worden en zich kunnen ontwikkelen. Hoe wij met een netwerk van vrijwilligers in allerlei kernen activiteiten en ontmoetingsplekken zouden willen uitrollen voor die jongeren. Gewoon omdat we van jongeren houden en omdat wij verlangen dat jongeren ergens onderweg in hun leven, een leven waarin ook zij op zoek zijn naar antwoorden op grote vragen, het gesprek zullen aangaan. Zullen vragen waarom wij en de vrijwilligers dit werk nu eigenlijk doen. Dat wij dan kunnen zeggen dat wij worden gedreven door Gods liefde en er daarom voor ze willen zijn en ze willen helpen daar waar ze hulp nodig hebben. Dat wij de liefde die wij ervaren graag met hen willen delen.

Dat andere verlangen, dat jongeren die vaak nog nooit in een kerk zijn geweest en de naam van Jezus enkel als stopwoord kennen, honger zullen krijgen naar die liefde die ons ook drijft en hun hart open zullen zetten voor de Heilige Geest, tja dat verlangen is er zeker, maar dat ligt niet in ons vermogen. Geloof, hoop en liefde, noem het geheel genade, ontvangen we nu eenmaal van de Heer. Wel kunnen we ervan getuigen, vooral in ons handelen, in wie wij zijn. Niet met een Bijbel om de oren slaan, maar net als Jezus zelf een levend Woord worden. Dat is onze missie en daarmee willen wij naar buiten om naast jongeren te lopen en ons leven met hen te delen.

Wat is er in die 15 maanden veel gebeurd. Youth for Christ Nederland steunde ons, koppelde een begeleider aan de plek YFC Krimpenerwaard en stelde haar hele ondersteuningsapparaat ter beschikking: financien, training, toerusting, werving en communicatie en een heel netwerk van pioniers en jongerenwerkers met jaren ervaring. Ook bracht dit ons de ANBI-status. Maar ook PKN Nederland vanuit hun tak pionieren reageerde enthousiast op dit initiatief om zo de kerk van de toekomst op een andere manier onder jongeren tot een nieuwe vorm van community te kunnen laten groeien en verbond zich aan dit initiatief en ons aan het pioniersnetwerk. Er ontstond een heus kernteam. Meerdere lokale kerken ook buiten de denominatie van de PKN spraken uit ons te willen ondersteunen en andere initiatieven als ‘Hart voor de Krimpenerwaard’, particulieren en enkele bedrijven hebben ons plan omarmd. Voorzichtig konden we onze eerste stappen zetten en zekerheden die we hadden los gaan laten.

Het zijn de eerste fragiele stapjes op een nieuw ingeslagen weg. Het blijft een spannende, kwetsbare, en onzekere onderneming. We hebben de bocht nu nog maar net genomen en een onbekende weg ligt voor ons. Hoe fijn is het dan om op 20 maart dit aanloopproces te mogen afronden met een inzegening als YFC pioniersplek in de Krimpenerwaard door je eigen kerk.

Wij voelen ons enorm gesteund door veel lieve mensen om ons heen, maar we kunnen dit niet alleen. Mocht je meer willen weten en/of enthousiast geworden zijn en een steentje willen bijdragen, dat kan natuurlijk financieel, maar zeker ook in tijd door mee te doen, neem dan contact met ons op.